Η Bridgestone Europe ( BSEU ) αποτελεί βασική περιφερειακή θυγατρική της Bridgestone Corporation που εδρεύει στο Τόκυο, την μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία κατασκευής ελαστικών και άλλων προιόντων από καοτσούκ. Η Bridgestone Corporation και οι θυγατρικές της απασχολούν πάνω από 140.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, λειτουργούν 178 εργοστάσια σε 25 έθνη και πωλούν τα προϊόντα σε περισσότερες από 150 χώρες. Ένα στα πέντε οχήματα στον κόσμο οδηγούνται με τα ελαστικά της εταιρείας . «Serving Society with Superior Quality”  ήταν η αποστολή μας από όταν ο  Shojiro Ishibashi ίδρυσε την Bridgestone το 1931.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail