Τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα από διάφορα υλικά και μείγματα καουτσούκ, τα οποία έχουν ιδιότητες που προσδίδουν στο ελαστικό ουσιαστικές επιδόσεις στην καλή λειτουργία του. Αυτές οι ιδιότητες των διαφόρων μερών που συνθέτουν το ελαστικό εξελίσσονται στην διάρκεια του χρόνου.
Για κάθε ελαστικό, αυτή η εξέλιξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες αποθήκευσης (φορτίο, ταχύτητα, πίεση, συντήρηση, κτλ.) στις οποίες υπόκειτει το ελαστικό κατά τη διάρκεια της ζωής του.

1 χρόνος αποθήκευσης = 3 εβδομάδες χρήσης
Τα ελαστικά, όταν είναι σωστά αποθηκευμένα, γερνούν 17 φορές πιο αργά από ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Συμβουλή: Ελέγξτε τις πιέσεις επωφελούμενοι έτσι για έναν πιο προσεκτικό έλεγχο της κατάστασης των ελαστικών σας.