Τα προϊόντα της επιχείρησης ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΛΑΣΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ειναι αυθεντικά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιειθεί.